ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α


ώρες
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(08:10 –   08:55)
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Μαθηματικά
2η
(08:55 –   09:40)
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Θρησκευτικά

(09:40 –   10:00)
δ  ι  ά  λ  ε  ι  μ  μ  α
3η
(10:00 –  10:45)
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Ιστορία
Γυμναστική
4η
(10:45 –
    11:30)
Ευέλ.Ζώνη
Ευέλ.Ζώνη
Ευέλ.Ζώνη
Θρησκευτικά
Ιστορία

(11:30 –
    11:45)
δ  ι  ά  λ  ε  ι  μ  μ  α
5η
(11:45 –  12:25)
Αγγλικά
Αγγλικά
Μελέτη Π.
Μελέτη Π.
Εικαστικά

(12:25 –  12:35)
δ  ι  ά  λ  ε  ι  μ  μ  α
6η
(12:35 –
    13:15)
Εικαστικά
Μελέτη Π.
Γυμναστική
Αγγλικά
Μουσική


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου