Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Από το πρώτο τηλεφώνημα στο πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα

Υλικό που θα μας βοηθήσει στο μάθημα!

Α. Σχετικά με το κείμενο (β.μ. σελ. 53-54)

Τι σήμαινε το περίεργο μήνυμα "QWERTYUIOP" που πληκτρολόγησε ο Ρέι Τόμλινσον;Β. Σχετικά με την άσκηση 2 (σελ. 55)
Ένα εικονικό ζάρι!
Γ. Σχετικά με την άσκηση 3 (σελ. 55)
"ο οποίος - η οποία - το οποίο"   ή   "πού" ;
Αντί για το άκλιτο "που" προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε όσο γίνεται περισσότερο την αντωνυμία "ο οποίος - η οποία - το οποίο", για να είναι πιο κατανοητό το νόημα της φράσης που λέμε ή γράφουμε.
"ότι"   ή   "ό,τι" ;
Γράφουμε "ότι", όταν μπορούμε να βάλουμε στην θέση του το "πως":
"Μου είπε ότι θα έρθει" - "Μου είπε πως θα έρθει".
Γράφουμε "ό,τι", όταν αυτό έχει την σημασία τού "οτιδήποτε":
Ό,τι κι αν ακούς, μην πιστεύεις τίποτα!" - "Οτιδήποτε κι αν ακούς, μην πιστεύεις τίποτα!". 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου